ideal

« Sözlük Dizinine Dön

Mefküre. 1. Olması istenen durum. Kişinin içinde yaşadığı toplumun topluca, veya kendisinin o toplum içerisinde ulaşmayı amaçladığı konum. 2. Türünün en güzel örneği. 3. Kendisinden örnek alınacak model.

İngilizcesi:
ideal
« Sözlük Dizinine Dön