iletişim

« Sözlük Dizinine Dön

Mesaj, mesajı gönderen ve alan olmak üzere temel üç unsuru olan ve bilgi, görgü, deneyim, duygu, görüntü, yazı veya sesin, birden fazla taraf arasında kullanılması ile oluşan etkileşim süreci. Kelimelerin yazılı, sözel veya görüntülü olarak yer aldığı iletişim türüne sözlü iletişim; beden dili başta olmak üzere, söz kullanılmadan gerçekleşen iletişim türüne de sözlü olmayan iletişim denir. bkz. kitle iletişimi, mesaj, beden dili, dil.

İngilizcesi:
communication
« Sözlük Dizinine Dön