İslam

« Sözlük Dizinine Dön

İlkelerini peygamber Hz. Muhammed’in getirdiği, kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim olan, tek tanrılı semavi din. bkz. din, Hristiyanlık, Musevilik.

İngilizcesi:
Islam
« Sözlük Dizinine Dön