kamu yönetimi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devletin siyasal organlarının belirlediği amaçları, en verimli bir biçimde ve amacına uygun olarak yerine getirmek için gerekli olan kamu idaresinin kurulması, işleyişinin sağlanması. 2. Bu gibi konuları araştırıp incelemeyi konu edinen disiplin.

İngilizcesi:
public administration
« Sözlük Dizinine Dön