kapitalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Anamalcılık. 1. Sermayenin ön planda, baskın veya yönlendirici olduğu iktisadi düzen. Bireylerin ve üretici birimlerin kişisel çıkarları doğrultusunda ve en başta kâr amacıyla iktisadi faaliyetlerde bulunduğu, özel mülkiyet ve hür teşebbüsün esas olduğu, üretimin pazara yönelik olarak yapıldığı, her tür mal ve hizmetin alım satıma konu olduğu sosyo-ekonomik ve ideolojik sistem. 2. Batı dünyasında 15. ve 16. yüzyıldan itibaren feodalizmin çözülmesiyle onun yerine geçmeye başlayan, 18. ve 19. yüzyılda ise hakim iktisadi örgütlenme haline gelen, sermaye egemenliğine dayalı toplumsal aşama. Kapitalist sistemde neyi ne kadar üretmeli (üretim sorunu), nasıl üretmeli (teknoloji sorunu) ve kimin için üretmeli (bölüşüm sorunu) gibi temel iktisadi sorunların piyasa mekanizması çerçevesinde çözümlenmesi öngörülür. bkz. sosyalizm, kollektivizm.

« Sözlük Dizinine Dön