kaplam

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kavram veya ifadenin dile getirdiği nesneler kümesi. Örn. Ali, Ayşe vb. şahıslar insan kavramının kaplamını; akıllılık, duygusallık gibi özellikler de içlemini oluşturur. Bir kavramın kaplamı çoğalınca içlemi azalır, içlemi çoğalınca da kaplamı azalır. bkz. içlem.

İngilizcesi:
extension
« Sözlük Dizinine Dön