karma ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

1. İktisadi yaşamın yönlendirilmesinde özel kesimin yanı sıra kamu kesiminin de belirli bir payla üretici, düzenleyici ve denetleyici olarak rol aldığı ekonomi düzeni. 2. Devletçilik ile serbest piyasanın ikisinden de bazı unsurları bünyesinde barındıran, ne tam kumandacı, ne de tam piyasa sistemi.

İngilizcesi:
mixed economy
« Sözlük Dizinine Dön