karmaşa

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kompleks durum. Basit, meydana geldiği unsurlara kolay ayrıştırılabilir nitelikte olmayan; karmaşık unsurlardan meydana gelmiş. 2. Kişiliğin oluşma ve gelişme evrelerinde ortaya çıkan ve ömür boyu davranışları etkileyen bilinçdışı dürtü ve güdüler kümesi. bkz. aşağılık kompleksi, hadımlık kompleksi, odip kompleksi.

İngilizcesi:
complexity
« Sözlük Dizinine Dön