karşılaştırmalı statik analiz

« Sözlük Dizinine Dön

Bir denge durumundan başka bir denge durumuna geçiş süreci içinde değişkenlerin hareketleri, bunların nedenleri ve geçiş sürecinin zaman boyutunun dikkate alınmadığı, yalnızca iki ayrı zaman kesitindeki denge durumlarının durağan biçimde karşılaştırıldığı analiz yöntemi.

İngilizcesi:
comparative static analysis
« Sözlük Dizinine Dön