karşılaştırmalı üstünlükler kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Mukayeseli üstünlükler teorisi. Karşılaştırmalı maliyetlerdeki farklılığı dikkate alarak, uluslararası serbest ticaretin, ticarete katılan her ülke için yararlı olacağını, her devletin kendi adına bu alış-verişten kazançlı çıkacağını savunan teori. Ünlü İngiliz iktisatçı D. Ricardo tarafından geliştirilmiş olan teori iki ülke, iki mal, tek üretim faktörü, ölçeğe göre sabit getiri gibi varsayımlar altında bir ülkenin her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip olması durumunda bile, kârlı dış ticaret yapabileceğini ileri sürmektedir. Burada önemli bir nokta, ‘karşılaştırmalı’dan esas kastın ‘öteki ülkeye göre’ değil, ülkenin kendi içinde ‘öteki mala göre’ olmasıdır. Bu hesaplama yapıldığı zaman, her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olan ülkenin ötekine göre hangi malda daha üstün, daha usta, daha fazla maliyet avantajına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. bkz. mutlak üstünlükler kuramı.

İngilizcesi:
theory of comparative advantages
« Sözlük Dizinine Dön