karşıtkültür

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir toplumda genel kabul gören kültürel değer ve normlara karşı olanların sahip olduğu kültür. 2. İçinde yaşadıkları göreli geniş grubun baskın kültürüne yönelik protestocu bir tutum takınan bireylerin oluşturduğu alt kültür. bkz. alt kültür, kültür.

İngilizcesi:
counterculture
« Sözlük Dizinine Dön