kartel

« Sözlük Dizinine Dön

Aynı üretim kolunda faaliyet gösteren birden fazla firmanın piyasayı etkilemek, yönlendirmek, fiyatların istenilen düzeyde tutulmasını sağlamak, bir tekel durumu yaratarak kârlarını artırmak gibi amaçlarla, tüzel kişiliklerini korumak şartıyla birlikte hareket etmelerini öngören bir anlaşma çerçevesinde oluşturdukları birlik. Aynı malı üreten firmalardan oluşan kartele yatay kartel; bir nihaî malın üretimi için gerekli ara malları üreten tüm firmalardan oluşan kartele ise dikey kartel denir.

İngilizcesi:
cartel
« Sözlük Dizinine Dön