karz-ı hasen

« Sözlük Dizinine Dön

İyi niyetli ödünç verme; güzel borç. İslam toplumunun bireyleri arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaya yönelik iktisadi yardımlaşma kurumlarından biri olan karz-ı hasen gereğince, birine ödünç olarak verilen şey ya hiç geri alınmaz, ya da şayet borçlunun geri ödeme gücü varsa, faiz kuşkusuna yer bırakmayacak biçimde, miktara bir ilave yapmaksızın verilen borç aynı miktarda geri alınır.

İngilizcesi:
lending in good faith
« Sözlük Dizinine Dön