katılım

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kararın hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya bütününe o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek kişilerin, güçleri oranında katkıda bulunması. Kararın alınmasına niteliksel bir katkıda bulunmadan, alınan kararları oylayarak yapılan katılıma sahte katılım; kararların alınmasına katkıda bulunulmasına rağmen son sözü elit bir grubun verdiği karara katılma biçimine kısmi katılım; bir kararın oluşumuna katılanların hepsinin katkılarının eşit olduğu katılıma da tam katılım denir.

İngilizcesi:
participation
« Sözlük Dizinine Dön