katma değer

« Sözlük Dizinine Dön

Üretim aşamasında bir mala katılan değer; yapılan ücret, rant, faiz vb. faktör ödemelerinin toplamı. Katma değer, malın satış fiyatından bir önceki aşamada yapılmış bulunan ara tüketim harcamasının çıkarılmasıyla elde edilir. Vergi konusu malın üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamasında kazandığı katma değer üzerinden alınan vergiye de katma değer vergisi denir. Bir ekonomide bütün üretici birimlerin ülke içinde bir yıl içinde ürettiği katma değerlerin toplamı o yılın GSYH’sını oluşturur.

İngilizcesi:
value added
« Sözlük Dizinine Dön