kelam

« Sözlük Dizinine Dön

İslam rasyonalizmi. İslam inançlarını belirginleştirmek, yabancı inançların saldırılarına karşı korumak amacı ile oluşturulan, zamanla dini akidelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bilgiler bütünü. İslam’ın ilkeleri, emir ve yasakları ile gerçekliği anlamlandırış biçimini akli-mantıksal argümanlarla açıklamak, İslam dışı kültürlerin yıpratıcı etkilerine karşı rasyonel argümanlarla İslamı savunma temelli İslam düşünce ekolüne de kelamcılık denir.

İngilizcesi:
Kelam/Islamic rationalism
« Sözlük Dizinine Dön