kelebek etkisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpmasının, ABD’de fırtına kopmasına neden olabileceği öngörüsü. 2. Herhangi bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin, büyük ve öngörülemez sonuçlara yol açabilme etkisi. 3. Sebep-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı süreçlerde çok küçük görünen unsurların tetiklemesinin çok büyük sonuçlara yol açabilmesi.

İngilizcesi:
butterfly effect
« Sözlük Dizinine Dön