keşide

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kambiyo senedi olan çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi işlemi. Bir ödeme emri niteliğinde olan bu çek veya poliçeyi düzenleyerek muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile veren kimseye de keşideci denir.

İngilizcesi:
draw
« Sözlük Dizinine Dön