Keynesyen model

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik modelin kendiliğinden denge, esnek fiyatlar, tam istihdam gibi varsayımlarına karşı çıkarak piyasanın kendi haline bırakılmaması gerektiğini öne süren devletçi ve müdahaleci iktisadi model. Keynesyen modelin başlıca varsayımları şunlardır: 1. Kendiliğinden denge yoktur, dengesizlik vardır, 2. Tam istihdam yoktur, eksik istihdam vardır (işsizlik kalıcı bir sorundur), 3. Esnek fiyatlar yoktur, katı fiyatlar vardır, 4. Para yansız değildir (parasal genişleme ekonomiyi canlandırır), 5. Piyasa kendi haline bırakılmamalı, devlet tarafından piyasaya sürekli müdahale edilmelidir (bkz. ince ayar politikaları). Bu çerçevede Klasik modelin mottosu olan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”e nazireyle, denebilir ki, Keynesyen modelin mottosu şudur: “Bırakmayın yapmasınlar, yakalayın kaçmasınlar!”

İngilizcesi:
the Keynessian model
« Sözlük Dizinine Dön