kitle toplumu

« Sözlük Dizinine Dön

Büyük ölçekte sanayileşmiş, şehirleşmiş, bölümünde uzmanlaşmış ve yönetimi tamamen bürokratikleştirilmiş bir toplumsal ortamda; kitle iletişim araçlarının tek yönlü baskısı altında yalnızlaşan, kimlik değiştiren, cemaat bağları ve dinsel kimliklerini kaybeden, bu yüzden de basmakalıp değerleri benimsemek zorunda kalan, kitle kültürü ve kitle davranışıyla tanımlanabilecek bireylerden oluşan toplum. bkz. toplum, kitle, kültür.

İngilizcesi:
mass society
« Sözlük Dizinine Dön