KİT’ler

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. kamu iktisadi teşebbüsleri.

İngilizcesi:
SEEs
« Sözlük Dizinine Dön