kıymetli evrak

« Sözlük Dizinine Dön

Hakkın senede bağlı olduğu, senet olmadan hakkın ileri sürülebilmesi ve devredilebilmesinin mümkün olmadığı senetlerin genel adı. Kıymetli evrak sınıfına giren senetlerde hakkın istenebilmesi için senedin ibrazı; hakkın devredilebilmesi için de senedin teslimi zorunludur. Kıymetli evraktan uygulamada en çok görülenler şunlardır: Kambiyo senetleri, hisse senedi, tahvil, makbuz senedi, rehin senedi, taşıma senedi, konşimento.

İngilizcesi:
securities
« Sözlük Dizinine Dön