klasik örgüt kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Taylor, Gulick ve Urwick tarafından geliştirilen ve işbölümü, hiyerarşi, denetim, kısaca POSDCORB üzerinde yoğunlaşarak örgütlerin en verimli hale getirilebilmesi için insan unsurunun da bir kaynak gibi kullanılabileceğini ileri süren kuram. bkz. POSDCORB.

İngilizcesi:
classical organizational theory
« Sözlük Dizinine Dön