klasik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Belirli bir alanda veya konuda önemli, değerli ve çoğu zaman da alanında bir ilk olma özelliği taşıyan, ürün, eser, kuram, düşünce, görüş. 2. Eski ama eskimeyen; yaşı eskidiği halde tazeliğinden bir şey kaybetmeyen, her devirde sempati toplayan, etkileyiciliğini koruyan.

İngilizcesi:
classic, classical
« Sözlük Dizinine Dön