klik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir formel grubun içinde yer almakla beraber gruptan bağımsızmış gibi davranabilen, bu yolla grup içinde ayrı bir odak oluşturan informel ve kendiliğinden gelişen ilişkilerle oluşan alt grup. bkz. hizip.

İngilizcesi:
clique
« Sözlük Dizinine Dön