koalisyon

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kişiler, örgütler, siyasal partiler veya hükümetler arasında ortak bir amacı gerçekleştirmek için kaynak ve güçlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ittifak, muahede veya bağdaşma. 2. Seçimlerde tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamamış bir siyasal partinin başka parti ya da partilerle bir araya gelerek hükümet kurması.

İngilizcesi:
coalition
« Sözlük Dizinine Dön