kollektif

« Sözlük Dizinine Dön

Topluca, ortaklaşa, bir bütün olarak; toplu olan, bireysel olmayan. Birden çok insan tarafından gerçekleştirilen veya bir çok insana ait olan. Cemaat, cemiyet, millet, parti, devlet vb. gibi tek tek bireyleri aşan, onların üstünde, birey üzerinde yaptırım gücü olan yapılara da kolektif yapılar denir.

İngilizcesi:
collective
« Sözlük Dizinine Dön