kollektivizm

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal örgütlenmede bireylerin değil, birlikte yaşayan grubun ortak çıkarlarının esas alınması gerektiğini savunan görüş ve ideolojilerin ortak adı. Bireye karşı cemaat, toplum veya devlet gibi toplu kategorileri öne çıkaran, toplum menfaati için bireyin kurban edilmesine cevaz veren ve iktisadi ve siyasi kararları bireyler ya da piyasa yerine devlete veya kamu otoritesinin belirlediği üst komitelere bırakan ideoloji. Örn. Faşizm, sosyalizm, komünizm kolektivist ideolojilerdir.

İngilizcesi:
collectivism
« Sözlük Dizinine Dön