komandit şirket

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ticaret unvanı altında kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış, diğer ortakların ise sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlanmış olan, tüzel kişiliğe sahip ticari ortaklık. Sınırsız sorumlu ortağa komandite; sınırlı sorumlu ortağa da komanditer ortak denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları zorunludur, tüzel kişiler ise ancak komanditer ortak olabilirler.

İngilizcesi:
limited partnership
« Sözlük Dizinine Dön