komprador burjuvazi

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusal ekonominin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kaygı taşımayan, yabancı sermayenin çıkarlarını koruyacak tarzda yabancılarla işbirliği yapan toplumsal kesim. bkz. burjuvazi, ulusal burjuvazi.

İngilizcesi:
comprador bourgeoisie
« Sözlük Dizinine Dön