komünizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sosyalizmin evrimi ile varılacağı düşünülen, üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olup özel mülkiyet ve miras hakkının olmamasını; temel ekonomik kararların merkezi otorite tarafından alınmasını ve bütün ekonomik hayatın merkezi bir planlama çerçevesinde yürütülmesini; konut, sağlık, eğitim vb. gibi hizmetlerin devletin sorumluluk ve denetiminde olmasını ve sınıfsal farklılaşmanın ortadan kaldırılmasını öngören siyasal-ekonomik sistem; bu sistemi savunan ideoloji. Komünist ideolojinin egemen olduğu toplumsal örgütlenme biçimi. 2. Sosyalizmin ulaşacağı düşünülen son aşama. “Herkesten yeteneğine göre alınıp, herkese ihtiyacına göre verileceği” öngörülen ütopik toplum düzeni. (Marks ve Engels)

İngilizcesi:
communism
« Sözlük Dizinine Dön