konsorsiyum

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için çeşitli kuruluşların geçici olarak bir araya gelip, bir merkezi yönetim altında toplanmaları. 2. Büyük girişimlerin tek tek kendi imkânlarını aşan bir siparişi, bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları, proje bittikten sonra ortadan kalkan işbirliği. 3. Dış ödeme güçlüğü içinde bulunan bir devlete yardım eden ülkelerin, çeşitli kaynaklardan temin ettikleri yardımların koordinasyonunu sağlamak amacıyla aralarında kurdukları geçici organizasyon. Bu tür bir organizasyon aracılığıyla sağlanan kredilere de konsorsiyum kredileri denir.

İngilizcesi:
consortium
« Sözlük Dizinine Dön