kontrol grubu

« Sözlük Dizinine Dön

Bir deney sırasında, deney grubunda gözlemlenen değişimlerin, söz konusu deney düzeneği içindeki ilgili bağımlı değişkenlerin etkisiyle meydana gelip gelmediğini test edip karşılaştırma yapabilmek amacıyla, deney değişkenleri dışında deney grubu ile aynı özelliklere sahip olarak oluşturulan grup. bkz. deney, deney grubu.

İngilizcesi:
control group
« Sözlük Dizinine Dön