kooperatif

« Sözlük Dizinine Dön

Ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını, özellikle mesleki veya temel ihtiyaç maddelerini karşılıklı yardım, dayanışma ve birbirine kefalet yoluyla sağlamak amacıyla, gerçek kişilerin yanı sıra özel ya da kamu tüzel kişileri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve dernekler tarafından kurulan, sermaye ve ortak sayıları değişen, tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar. Kooperatiflerde asıl amaç, kazanç elde edip ortaklara dağıtmak değil, ortakların ihtiyaçlarını toplu olarak daha kolay ve ucuza sağlamaktır.

İngilizcesi:
cooperative
« Sözlük Dizinine Dön