kopuk komşuluk

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hızlı ve yeni oluşan büyük kentlerde, özellikle de büyük apartman ve sitelerde, uzun süre çok yakın mekânlarda veya yanyana yaşamalarına rağmen bireylerin bu yakın çevresinde bulunan insanlar hakkında çok sınırlı bilgi sahibi olmaları ve bunlarla çok az ilişki kurmaları. 2. Modernleşme ve küreselleşmeyle birlikte telefon, internet ve diğer iletişim araçları yardımıyla mekan olarak oldukça uzaklarda olan insanlarla çok yakın arkadaşlıklar kurabilen insanların, bir kaç metre uzaklıktaki mekanlarda uzun süre birbirleriyle kişisel olarak hiç tanışmadan yaşaması. bkz. komşuluk, mesafeli dostluk.

İngilizcesi:
disconnected contiguity
« Sözlük Dizinine Dön