korelasyon

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bağıntı. İki ya da daha fazla olgunun varyasyonları arasındaki mantıksal, zorunlu bağımlılık ilişkisi ve bu ilişkinin istatistiksel açıdan ifadesi. 2. Birden çok olay veya sürecin sürekli eş zamanlı veya art zamanlı olarak gerçekleşmesi nedeniyle aralarında gözlenen ilişki. Örneğin iyi eğitim ile insanların yüksek gelir elde etmeleri arasında sıkı bir korelasyon olduğu söylenebilir. Ancak her korelasyon ilişkisi bir nedensellik ilişkisini ima etmez. bkz. nedensellik, sahte ilişkisellik.

« Sözlük Dizinine Dön