körfez krizi

« Sözlük Dizinine Dön

1990 yılı Ağustos ayında Irak’ın çeşitli gerekçeler ileri sürerek Kuveyt’i önce işgal, sonra da ilhak etmesi ile başlayan; bölgenin sahip olduğu önemli petrol zenginliği nedeniyle Körfez bölgesinde hayati çıkarları olan başta ABD olmak üzere tüm Batılı devletlerin, Irak’tan Kuveyt’i derhal ve şartsız olarak boşaltmasını istemeleri ve Irak’ı buna zorlamak üzere bölgeye askeri yığınak yapmaları ile hızla tırmanarak Körfez savaşına neden olan gerginlik durumu.

İngilizcesi:
the gulf crisis
« Sözlük Dizinine Dön