kota

« Sözlük Dizinine Dön

1. Miktar sınırlaması. 2. Bir seçimde, bir parti yahut adayın kazanabilmesi için alması şart koşulan asgari oy sayısı, yahut toplam oyların yüzde cinsinden oranı. 3. Uluslararası ticari ilişkilerde, mevcut ekonomik dengeleri korumak amacıyla, ithalatına izin verilen mallara getirilen miktar sınırlaması. Tarifenin sağladığı dolaylı korumanın aksine, kota doğrudan koruma sağlayan bir korumacı politika aracıdır. bkz. korumacı politika, korumacılık, tarife, korumacılık gerekçeleri, serbest ticaret gerekçeleri.

İngilizcesi:
quota
« Sözlük Dizinine Dön