kötümserlik

« Sözlük Dizinine Dön

Karamsarlık 1. Varoluşa hep olumsuz açıdan bakan, ümitsizlik ve karamsarlığın egemen olduğu bir bakış açısıyla, her şeyin daha da kötüye doğru gittiğini ileri süren yaklaşım. 2. Olup biten şeylerden sürekli olumsuz sonuçlar çıkarma, gelişmeleri hayra değil, şerre yorma, bardağın daima boş tarafına odaklanma tavrı. bkz. gerçekçi olmayan karamsarlık, iyimserlik.

« Sözlük Dizinine Dön