köy sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Köy kökenli insanların, köylerinde veya göçüp yerleştikleri şehirlerin gecekondu bölgelerinde geliştirdikler ilişki, meydana getirdikleri kurum ve sahip oldukları değerleri inceleyen disiplin. bkz. kent sosyolojisi.

« Sözlük Dizinine Dön