kozmoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Evrenbilim. Evrenin oluşumu, yapısı, ona egemen olan yasalar, varlıklar arasında var olan hiyerarşik ilişkiler gibi konuları irdeleme, araştırma ve bu konuda üretilen bilgileri sistemleştirerek bir araya getirmeyi konu edinen disiplin.

« Sözlük Dizinine Dön