külli irade

« Sözlük Dizinine Dön

İrade-i külliye. Mutlak irade. Kelam terminolojisinde, Allah’ın mutlak varlığına paralel olarak var olan mutlak dileme ve yapma kudreti. Her şeyi kuşatan, hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan sınırsız ve ölçüsüz irade. bkz. cüz-i irade, irade.

İngilizcesi:
absolute will/God’s will
« Sözlük Dizinine Dön