kültürel görecelilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kültür ürünlerinin değerlerinin mutlak olmadığı ve toplumdan topluma değiştiğini savunan yaklaşım. 2. Bir toplumdaki kurumları, ilişkileri veya diğer kültürel unsurları, başka bir toplumun anlayış ve yargılarıyla anlamanın imkânsız olduğunu iddia eden görüş. Buna göre, her toplumun kültür değerleri, ancak o toplumun referans çerçevesi ile anlaşılabilir; dışardan anlamaya çalışma tahrif eder, daha da anlaşılmaz hale getirir.

İngilizcesi:
cultural relativism
« Sözlük Dizinine Dön