kültürel sermaye

« Sözlük Dizinine Dön

1. Daha çok orta ve üst sınıf ailelerin çocuklarına devrettikleri, düzgün bir dil, uygun sosyal ilişki tarzları başta olmak üzere, piyasadan, okul ve diğer eğitim kurumlarından edinilemeyen değerler. 2. Bireye içinde yaşadığı toplumda daha yüksek statü ve prestij sağlayan bilgi, tutum, eğitim ve becerilerin toplamı.

İngilizcesi:
cultural capital
« Sözlük Dizinine Dön