kültürel soykırım

« Sözlük Dizinine Dön

Başka kültürleri kendi kültürüne göre ikincil veya aşağı görmekle yetinmeyip, onları tümüyle yok etmeyi hedefleyen en aşırı etnik merkezci yaklaşım. bkz. etnik merkezcilik.

İngilizcesi:
cultural genocide
« Sözlük Dizinine Dön