kültürel yoksunluk

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toplumdaki dikey hiyerarşi içinde yer alan alt tabakalara mensup bireylerin toplumun ortalama kültür ve eğitim düzeyinin gerekliliklerini yerine getirememesi. 2. Referans grubunun kültürel değerlerine sahip olamamaktan kaynaklanan eziklik duygusu. bkz. aşağılık kompleksi, referans grubu.

İngilizcesi:
cultural deprivation
« Sözlük Dizinine Dön