kural koyucu yöntembilim

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. normatif metodoloji.

İngilizcesi:
prescriptive methodology
« Sözlük Dizinine Dön