Ku’ran

« Sözlük Dizinine Dön

Son peygamber Hz. Muhammed’e vahyedilen ve onun tebliğ ettiği dinin temel ilkelerini içeren, Tevrat, İncil ve Zebur’dan sonra gelen dördüncü ve son büyük vahiy kitabı. bkz. vahiy, ahd-i atik, ahd-i cedid.

İngilizcesi:
Qur’an/Qoran
« Sözlük Dizinine Dön