küresel

« Sözlük Dizinine Dön

Global. Dünya çapında, yerküre boyutunda. Bir ülkeye, devlete veya millete özgü olmaktan çıkan, belirli bir dönemdeki tüm dünyayı etkileyecek özelliğe sahip olan. Örn. İnternet yoluyla dünya ölçeğinde alışveriş yapılabilen küresel pazarlar, insan hakları ve demokrasi gibi dünya ölçeğinde kabul gören küresel değerler. bkz. yerel.

« Sözlük Dizinine Dön