küreselleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Globalleşme. Dünyanın küresel bir köye dönüşme süreci. Modernleşme sürecinin bir evresi olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle de Sovyet bloğunun dağılmasıyla tek kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmasına paralel biçimde, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin de hızla yaygınlaşması, ulusal devlet sınırlarının eski dönemlere göre daha az önemli hale gelmesi sonucu, bilim, sanat, hukuk, siyaset, kültür ve iktisadi alanlarda dünyadaki bütün ülkelerin birbirine daha çok bağımlı hale gelmeleri ve ortak değer, yaklaşım ve tavırlar benimsemeye zorlanmaları süreci. bkz. iktisadi küreselleşme, siyasal küreselleşme, finansal küreselleşme, sosyo-kültürel küreselleşme.

« Sözlük Dizinine Dön